Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1372 posty 1049 komentarzy

Jerzy Zięba o petycji w sprawie 5G

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ostatnie godziny, aby wysłać pismo w sprawie technologii 5G! MAMY CZAS DO KOŃCA DNIA 30.12.2018!

 

Technologia, którą nasz rząd chce wprowadzić do Polski, jest potencjalnie technologią groźną. Rząd ogłosił konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia tej technologii polegającej na tym, że mogą wam postawić przekaźnik tam gdzie im się zechce i nikt nic nie będzie miał do powiedzenia. To promieniowanie elektromagnetyczne z 5G ma ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia.

 

Link do filmu w sprawie pisma Jerzy Zięba:

https://www.youtube.com/watch?v=i3wn9qsHlkQ

 

Link do pisma, które wysłał Jerzy Zięba, może posłużyć za przykład do wysłania przez każdego z nas:

https://static1.squarespace.com/static/57698667d2b8574e2db7710a/t/5c2545a1cd83668f22ee300a/1545946529693/PISMO+DO+MINISTRA+CYFRYZACJI.pdf


Tutaj z innego źródła adresy gdzie należy wysłać pismo i przykład pisma.

Adresy: malgorzata.wojcik@mc.gov.pl barbara.gubernat@mc.gov.pl

Można swoimi słowami albo skopiować treść wpisując swoje imię i nazwisko. Proszę podać, tak jak się pisze w pismach urzędowych po lewej stronie swój adres (ja tak zrobiłam) bo mogą nie zaakceptować.

Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej TWOJE IMIĘ I NAZWISKO świadomy swych praw i obowiązków suweren, żądam od swoich podwładnych, pracowników Ministerstwa Cyfryzacji i innych właściwych służb opłacanych przez Polskiego Podatnika aby przed wniesieniem pod obrady Sejmu Projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw z 03.12.2018 przedstawiono mi badania naukowe które dadzą mi absolutną pewność że wprowadzenie rozwiązań technologii 5G nie będzie obciążało zdrowotnie mnie i mojej rodziny. Posiadam udokumentowane informacje, że planowane w roku 2019 wprowadzenie tej technologii (z wyłączeniem przekazywania informacji za pomocą światłowodów) do którego przygotowaniem jest wzmiankowana Ustawa bęzie fizycznie zagrażało mojemu zdrowiu i życiu, oraz zdrowiu i życiu mojej rodziny. Dlatego żądam niezwłocznie przedstawienia mi dowodów (badań, testów i wszelkiej dostępnej na ten temat pracownikom ministerstwa i odpowiednich służb informacji) że technologia 5G jest bezpieczna dla organizmu człowieka. Do momentu udostępnienia mi stosownych badań NIE WYRAŻAM ZGODY na rozpoczęcie procedowania PROJEKTU USTAWY w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, oraz testowanie i instalowania infrastruktury 5G na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu mojego i mojej rodziny zamieszkania.

KOMENTARZE

 • pismo do skopiowania i wysłania
  Marek Zagórski
  Minister Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa
  Data : 30.12.2018

  Szanowny Panie Ministrze,

  Ja, obywatel Polski PESEL....)
  oświadczam jak następuje :
  Wspieram i popieram każdą inicjatywę polskiego rządu zmierzającą do rozwoju technologicznego Polski. Rozwój taki dotyczy również technologii związanych z telekomunikacją.

  Jedną z takich technologii jest technologia 5G, którą rząd proponuje wprowadzić do Polski.

  Badania naukowe wskazują poza wszelką wątpliwość na zdecydowanie zwiększone ryzyko występowania chorób u dorosłych i u dzieci z nowotworami włącznie.

  Jestem w związku z tym za rozważeniem możliwości
  wprowadzenia takiej technologii, jednakże:

  1.
  Ministerstwo Cyfryzacji MUSI przedstawić badania przeprowadzone przez NIEZALEŻNYCH naukowców wskazujące na bezpieczeństwo tej technologii.

  Nauka i doświadczenia PRAKTYCZNE naukowców
  wskazują na to, że w czasie pierwszych 100 dni rozwoju płodu (dziewczynki) dochodzi do uszkodzeń genetycznych (mitochondria) pierwszych komórek jajowych dziecka – co oczywiście oznacza uszkodzenia genetyczne niemożliwe do opanowania przez medycynę.

  PRZED wprowadzeniem tej technologii, ze względów bezpieczeństwa Narodu polskiego, Minister Cyfryzacji MUSI zagwarantować Polakom bezpieczeństwo ich dzieci i bezpieczeństwo przyszłych pokoleń Polaków.

  2.
  W związku z tym ZGADZAM się na wprowadzenie tej technologii po przedstawieniu przez Pana Ministra NIEZALEŻNYCH, prawidłowo przeprowadzonych BADAŃ określających BEZPIECZNY poziom takiego promieniowania:

  A. na zarodek ludzki w jego pierwszych 100 dniach rozwoju.
  B. na zwierzęta, rośliny, pszczoły, ptaki, insekty.…

  Jeśli Minister Cyfryzacji lub Minister Zdrowia nie dysponuje takimi badaniami, wprowadzenie tego typu technologii do Polski uważał będę za działania PRZECIW interesowi Narodu Polskiego i na wprowadzenie tej technologii się NIE ZGADZAM.

  Nie istnieją jakiekolwiek zweryfikowane dowody naukowe, oparte na fundamentalnej zasadzie „Evidence Based Medicine”, oraz tzw. „złotym standardzie” przeprowadzania badań klinicznych, świadczące o bezpieczeństwie tej technologii na zdrowie człowieka.

  Wprowadzenie tej technologii do Polski będzie eksperymentem naukowym na Polakach!!

  Art. 39. Konstytucji Rzeczypospolitej wyraźnie mówi
  „Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody”

  Dodatkowo, ewidentnie łamana będzie przyjęta w 2005 r. przez Unię Europejską
  tzw. Zasada Ostrożności, która mówi że :

  „Jeśli istnieje prawdopodobne, chociaż słabo znane, ryzyko negatywnych skutków nowej technologii, jest lepiej jej nie wprowadzać w życie zamiast ryzykować niepewne, ale potencjalnie bardzo szkodliwe, konsekwencje.

  Zwracam Panu uwagę, że obowiązujący w Polsce Kodeks Karny, a w szczególności Art. 165. „Inne niebezpieczeństwa” Dz.U.2016.0.1137 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. wyraźnie wskazuje na to, że :

  § 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: [...]

  2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

  § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

  § 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8
  Jeśli Ministerstwo Cyfryzacji, pomimo mojego sprzeciwu technologię tę wprowadzi bez w/w zapewnień jej bezpieczeństwa, oskarżę Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Cyfryzacji oraz Ministra Zdrowia za działania
  przeciw Narodowi Polskiemu, jego interesowi i jego zdrowiu.

  (Podpis)
 • Autorka
  Popieram akcję. W święta na ten temat pisałem w komentarzu:

  "Ukrainą bym się nie przejmował. 100 000 razy większy problem mamy z technologią "telefoniczną" 5G. Konsultacje społeczne są tylko do końca roku, a później Sejm może to uchwalić.

  To zbrodnicza ludobójcza technologia izraelska, sieć nadajników na pozór telefonicznych i mogących funkcjonować jako sieć telefoniczna, ale pracująca na częstotliwości zbliżonej do pracy ludzkiego mózgu.
  - Tylko dlatego taka w tym jest częstotliwość by móc włączyć specjalny klawisz i kierować dowolnym człowiekiem, grzebać w jego mózgu, a nawet go zabijać. - I nie trzeba nawet telefonu mieć - starczy nadajnik w pobliżu.

  Pilnie trzeba wielkich protestów, bo uchwalą i po nas."
 • Broń EMP
  Musimy się przygotować w warsztatach swoich domów. Należy zbudować broń EMP, opartą o magnetrony (nie jest to skomplikowana broń i mało tegonjie podlega pod ustawę o posiadaniu broni). Nieustanne "usterki" podzespołów sieci 5G doprowadzą do zaniechania ich stosowania. Taka miejska partyzantka - broń EMP oparta na magnetronach.
 • "izraelski 5G"?
  Troszkę nie rozumiem o co tu chodzi. Czy rozmawiamy o "5G" który
  już istnieje i jest używany czy jednak ten "izraelski 5G" jest czymś jeszcze nowszym? Mój domowy prywatny network chodzi na 5G i jestem bardzo zadowolony gdyż nie ma żadnych zakłóceń ani problemów. Co więcej, niedługo wszystkie kraje przejdą na ten system i Polska stanie się niekompatybilna i przez potrzeby będzie zmuszona do przejścia na 5G. W planach informatyków jest takie zmodernizowanie gospodarki aby każdy możliwy aspekt życia człowieka z energią włącznie był podpięty i sterowany
  przez network "5G". To tu widzę problem i zagrożenie gdyż łatwo będzie go przez specjalne służby przejąć i wykorzystać do wrogich dla państwa i samego człowieka działań. Jeżeli chodzi o zdrowie, no cóż, prędzej umrzemy od chemii w jedzeniu niż od 5G.
  Tak więc co to jest ten "izraelski 5G"?
 • @Stara Baba 18:26:25
  Myślę że to o te zdrowotne sprawy chodzi najbardziej. Mamy chemtrails i szczepionki nad którymi zupełnie nie panujemy, a do tego wojnę biologiczną z wieprzowiną, pcha się GMO, a tu by miało dojść kolejne wielkie zagrożenie - i to pod autorską i patentową, pewnie i instytucjonalną kontrolą tych, którym od powojnia nie mamy podstaw ufać.
 • Wojna przeciww nam trwa na wszystkich frontach
  P.Zięba wykonuje nieocenioną pracę uświadamiająć społeczeństwo o zagrożeniach od Big Pharmy i innych korporacji. A jak się niszczy Polskę na innych polach posłuchajcie rozmowy z Marcinem Karlińskim o aferze SKOK Wołomin https://www.youtube.com/watch?v=LZ3KJIudqI4
 • Św. Florjanie, miej mój dom w obronie, niechaj płomieniem od ognia dom sąsiada płonie!
  W Polsce stworzyłem i podpierałem całą moją energią ruchy przeciwko stacjom bazowym od 2000 roku, a jawnie i aktywnie po polsku od 2003 roku do 2010 roku (artykuły pisałem do roku 2013).

  W tym okresie, a zresztą i potem do końca roku 2018 nie zlikwidowano ani jednej stacji telefonii komórkowej, ani jednego masztu ze względów zdrowotnych!!!

  Tu parę moich starszych pomysłów. Najbardziej podoba mi się moratorium o czyszczeniu dachów.

  https://idb.neon24.pl/post/87429,stacje-bazowe-mikrofalowe-gsm-i-umts-na-kosciolach

  W liście do Rydzyka w cześci o polach em są też istotne argumenty.
  https://idb.neon24.pl/post/55217,mikrofale-i-lupki-ojcze-rydzyku-pomoz-polsce
 • @Stara Baba 18:26:25
  a ja nie rozumiem, jak dopuszczono do używania wifi w blokach, z każdej strony mam sąsiada, który nadaje,

  przecież bluetooth by wystarczył.
 • @
  Wczoraj w niedzielę 30 grudnia o godz. 11.48 wysłałam pismo e-mailem do Małgorzaty Wójcik na adres Ministerstwa Cyfryzacji. Dzisiaj, poniedziałek 31 grudnia o godz. 12.05 dostałam powiadomienie, że e-maila nie dostarczono w całości. „Podczas próby dostarczania wiadomości na adres malgorzata.wojcik@mc.gov.pl wystąpił tymczasowy problem.
  Gmail będzie próbował wysłać wiadomość jeszcze przez pewien czas (47 godzin) a następnie zarzuci próby”.

  Po 47 godzinach będzie już po „ptokach”. Albo tak zrobili, żeby e-maile nie dochodziły, albo skrzynka jest zapchana (chciałabym w to wierzyć, że ludzie masowo pisma wysyłali :))
 • @ewinia 15:38:04
  Ja zgodnie z zasadą, że jeśli termin jakiegoś działania upływa w dniu wolnym od pracy, to przedłuża się on na dzień następny wysłałem dzisiaj i poszło bez problemów.
 • @miarka 16:37:49
  Wczoraj też poszło bez problemu, a po 24 godzinach dostałam wiadomość, że jest problem z dostarczeniem.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031