Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1111 postów 902 komentarze

Wojna o PRAWO wojną o SUWERENNĄ POLSKĘ!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

ROZSYŁAĆ!!! BREAKING NEWS!!! Wojna o PRAWO wojną o SUWERENNĄ POLSKĘ! SKAZAĆ SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW NA BANICJĘ?! PILNY Narodowy Trybunał Prawa Naturalnego!!!

 

Z oficjalnej strony Prezydenta Polski Andrzeja Dudy właśnie dowiadujemy się że kasta sędziowska OTWARCIE się zbuntowała przeciwko Polsce, Polakom i przeciwko POLSKIEMU prawu! //www.prezydent.pl/aktual

Prezydent Andrzej Duda jako strażnik porządku i ładu w Państwie Polskim oraz suwerenności i nienaruszalności granic Polski powinien NATYCHMIAST powołać Narodowy Trybunał Prawa Naturalnego który osądzi działania sędziów z punktu widzenia interesu Narodu Polskiego. Prawo Naturalne jest prawem wyższym od Prawa Stanowionego zatem tylko na bazie takiego prawa, działania sędziów mogą być słusznie i sprawiedliwie osądzone a wyroki w ich sprawach zaakceptowane i uznane przez społeczność międzynarodową!

Trwająca już od jakiegoś czasu wojna POLSKO-SĘDZIOWSKA o PRAWO to wojna o SUWERENNOŚĆ i umożliwienie ROZWOJU GOSPODARCZEGO Polski! Grupa sędziów wywrotowców w imię niemiecko-żydowskich i ich własnych interesów chce w Polsce wojny – wojny domowej! Czy tym sposobem chcą oni uruchomić ustawę 1066 i zawezwać niemieckie, pardon „muzułmańskie” (stacjonujące w Niemczech) wojska do okupacji Polski??!!

To sędziowie i prawnicy są winni naszej biedy! To oni pisali i uwiarygadniali szkodliwe dla Narodu Polskiego ustawy doprowadzając nas do nędzy! CZY NIE POWINNIŚMY NATYCHMIAST SKAZAĆ ICH NA BANICJĘ?!

Przytaczam cytat który przypomina polskie podwórko.... z książki pt.” „Tajemnica kapitału” H.De Soto” str.223:
„większość prawników w krajach rozwiających się i postkomunistycznych została wyszkolona nie do tego, by rozszerzać rządy prawa, lecz by bronić ich zastanej formy. Prawnicy są zawodowcami najbardziej wciągniętymi w codzienne sprawy własnościowe. Zasiadają w kluczowych urzędach publicznych, gdzie mogą pokrzyżować najważniejsze decyzje. Żadan inna grupa – pominąwszy terrorystów – nie jest lepiej przysposobiona do sabotowania (....)”.

Za upadek Polski, biedę obywateli i wysyłkę polskiej młodzieży na emigrację w nowczesny jasyr podziękujmy SĘDZIOM i PRAWNIKOM! To oni pisali, piszą i uwiarygadniają sprzeczne z polskim interesem narodowym ustawy doprowadzając kraj nasz do ruiny a obywateli do nędzy!

Jeśli oprócz wprowadzenia w Polsce Nowej Konstytucji opartej na fundamencie Prawa Naturalnego dodatkowo skazalibyśmy na banicję wszystkich polskich sędziów i prawników, to Polska w ciągu kilku lat stałaby się Światową potęgą gospodarczą, polityczną, intelektualną i kulturalną!

„Sięgając po dane ekonomiczne z 52 krajów z lat 1960-1980, Samar K.Datta i Gotrfyd B. Nigent stwierdzili, że wraz z każdym procentem wzrostu liczby prawników wśród ogółu pracujących (powiedzmy z 0,5 do 1,5%), wzrost gospodarczy spada o 3,68 do 4,76% - wykazując tym samym, że wzrost gospodarczy nie idzie w parze z działalnością prawników” żródło: str. 224 „Tajemnica kapitału” H.De Soto, Samar K.Datta i Jeffrey B.Nugent, „Adversary Activities and Per Capita Income Growth.” World Development, tom 14, nr 12 (1986) str.1458

Prawnicy i sędziowie – oto winni naszej biedy!  Zastanówmy się jak ich rozsądnie unieszkodliwić bo na współpracę z tymi bezwzględnymi ludźmi odartymi z sumienia, odartymi z wartości etycznych i moralnych, odartymi z wszelkich ludzkich uczuć, wreszcie odartymi z miłości do Ojczyny naszej Polski, raczej nie ma co liczyć! Jakieś pomysły?

Ponadto APEL! Wkrótce zostanie w Polsce wprowadzona nowa Konstytucja na fundamencie Prawa Naturalnego. Aby reforma się powiodła potrzeba grupy mądrych, uczciwych  i kochających Polskę i Polaków sędziów i prawników którzy zechcieliby się włączyć w nadchodzącą ustrojową transformację i ją wspomóc!  Wychodzę z założenia że prawnicy to też ludzie i mam nadzieję że gdy tylko zrozumieją że system prawny którego bronią ostatecznie się zapętlił i nie służy on dobru społecznemu ani człowiekowi jako istocie cielesno-duchowej, przejdą na stronę Narodu Polskiego, poprą i wesprą wprowadzenie nowej Konstytucji na prawie naturalnym. Czekam na propozycje współdziałania ze strony sędziów i prawników, pisać na adres: teresagarland@fidespolska.pl

Teresa Garland
p.s. powyższy artkuł jest moją osobistą opinią i refleksją
Poniżej oświadczenie z oficjalnej strony Prezydenta Polski Andrzeja Dudy:
//www.prezydent.pl/aktual

„Oświadczenie Kancelarii Prezydenta RP

W nawiązaniu do komunikatu Sądu Najwyższego, należy zważyć, co następuje.

W ocenie Kancelarii Prezydenta RP, dzisiejsze działanie Sądu Najwyższego, polegające na zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy o SN, nastąpiło bez prawidłowej podstawy prawnej i nie wywiera skutków wobec Prezydenta RP, ani jakiegokolwiek innego organu.

„Zawieszenie stosowania” wskazanych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym postanowieniem Sądu Najwyższego nastąpiło przy okazji rozpatrywania sprawy indywidualnej, odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sygn. III UZP 4/18. Pretekstem do zadania pytań prejudycjalnych oraz zastosowania konstrukcji „zawieszenia stosowania” niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym jest orzekanie w składzie przez 2 sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia.

Zobacz także: Min. Mucha: Działanie SN to nieudana próba obejścia prawa Konstytucja żadnemu z organów nie przyznaje kompetencji do zawieszania stosowania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, skutecznej wobec innych organów. Warto wskazać, że nawet gdy Trybunał Konstytucyjny rozpatruje sprawę pytania prawnego sądu, to zawieszeniu ulega postępowanie prowadzone przed sądem, a nie stosowanie zakwestionowanych przepisów.

Sąd Najwyższy wykreował, w oparciu o przepisy ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, instytucję dotychczas nieznaną i niestosowaną w polskim porządku prawnym, tj. instytucję zawieszenia stosowania przepisów ustawy, w szczególności wobec podmiotów, które nie są stronami postępowania, tj. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Krajowej Rady Sądownictwa. W ocenie Kancelarii Prezydenta RP, w polskim prawie nie ma przepisów  będących prawidłową podstawą takiego działania Sądu Najwyższego.

Konstrukcja zawieszenia stosowania niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym nie wywiera żadnych skutków wobec działających na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym Krajowej Rady Sądownictwa czy Prezydenta RP. Należy podkreślić, że przepisom tej ustawy przynależy domniemanie konstytucyjności, do momentu ewentualnego ich zakwestionowania przez Trybunał Konstytucyjny. Do tego czasu obowiązują i muszą być przez wszystkich przestrzegane, co wynika wprost z art. 83 Konstytucji, zgodnie z którym każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślenia wymaga fakt, że „zawieszone przepisy” nie zostały przez żaden z uprawnionych podmiotów, w tym Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, skierowane do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania ich zgodności z Konstytucją.

Należy ponadto zauważyć, że dzisiejsze działanie Sądu Najwyższego jest próbą obejścia przez Sąd Najwyższy przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Meritum pytań prejudycjalnych jest związane ze statusem sędziów wchodzących w skład składu orzekającego, a do rozstrzygania spraw dotyczących sędziów Sądu Najwyższego władna jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, jeszcze nie obsadzona.

Zawieszanie postępowania w sprawie indywidualnej ze względu na kwestionowanie przez sędziów Sądu Najwyższego powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ich statusu będzie miało znaczący wpływ na wydłużenie czasu trwania postępowania w sprawie.

Działania Sądu Najwyższego uznajemy za prawnie bezskuteczne i nie wywierające skutku wobec Prezydenta RP.”

 

źródło: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/08/03/skazac-sedziow-i-prawnikow-na-banicje-to-oni-pisali-szkodliwe-dla-narodu-polski

KOMENTARZE

 • Ewinia
  Jonny Daniels nakazał rozwiązanie marszu ONR 1 sierpnia 2018. Stwierdził on, że w pochodzie zobaczył elementy i hasła niewłaściwe, i trzeba to zlikwidować! „Zawiadomienie o przestępstwie propagowania rasizmu oraz dyskryminacji w czasie Marszu Niepodległości złożył w prokuraturze Jonny Daniels, prezes Fundacji From the Depths..."

  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/jonny-daniels-nakazal-rozwiazanie-marszu-onr-1-sierpnia-2018-2018-08
  ONR jest obecnie symbolem patriotyzmu polskiego, stąd ta wściekłość chazarstwa. Wynaleźli polskość bez żadnych przymieszek. Nie należą więc do obozu niemieckiego, rosyjskiego, ani izraelsko-amerykańskiego. Tego im nigdy nie wybaczą. Życiorys Funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej Gawora, w 1981 roku jako plutonowy uczestniczył w internowaniu Pierwszego Sekretarza PZPR Edwarda Gierka[1]. W 1988 roku ukończył wyższe studia zawodowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie. Wraz z Maciejem Hejdukiem napisał pracę dyplomową pt. Prawne aspekty militaryzacji kosmosu pod kierunkiem ppłk. mgr. Henryka Dąbrowskiego[2]. W 1991 roku został Szefem Biura Ochrony Rządu. Kariera zawodowa Gawora była związana z osobą Lecha Wałęsy. Zetknął się z nim bowiem w okresie jego internowania. Był jego stróżem z ramienia PRL-owskich władz. "Nie naciskał mi na odciski" - wspomina były przewodniczący Solidarności. I dodaje: "Mówiłem im, że przede mną kariera. Kto będzie grzeczny, będzie pracował, a kto niegrzeczny" - nie[3]. Według Mieczysława Wachowskiego, Mirosław Gawor był ojcem kariery Mariana Janickiego. Opowiadając o M. Janickim minister Mieczysław Wachowski wspomina "Mirek Gawor wziął go na szefa kolumny transportowej[4]" Ze wspomnień M. Janickiego wynika, że w 1997 roku gen. Gawor załatwił pieniądze z dotacji celowej na wymianę floty samochodowej z wielosettysięcznym przebiegiem na auta marki BMW[5]. Najbliższymi współpracownikami - zastępcami szefa BOR - generała Gawora byli: w latach 1991-1997- majorowie Krzysztof Dymek, Mirosław Brzeziński i Marek Kamiński; w latach 1997 - 2001 - płk Jan Włoch, gen. bryg. Leszek Ulandowski (do 2001r), płk Andrzej Gawryś (od 2001r), płk Leszek Woźniak, ppłk Marian Janicki[6]. Prezes zarządu m.in. w KGM Energia, Biurze Ochrony ROCA, Warszawskim Klubie Sportowym Gwardia oraz członek organu nadzoru Fundacji byłych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu[7]. Członek Rady Sportu przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji[8]. Życie prywatne Mąż Ewy Gawor – Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy[9]. Powyższe podaję za Wikipedią. Ewa Gawor. Czyja to córka? Wygoglujcie sobie...Oto Ewa Gawor

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Miros%C5%82aw_Gawor


  Komentarz i opinia moja oraz moich znajomych, co do tej haniebnej decyzji Hanny Gronkiewicz Waltz i jej urzędników jest następująca - złośliwa suka (wg sądu, określenie "suka" - nie jest to obraźliwe ani obelżywe) z tej Gronkiewicz Waltz. Suka, która za wszelką cenę chciała sprowokować zadymę i ewentualne rozruchy. Chwała mądrym Polakom, uczestnikom tego marszu, za spokój i opanowanie. Wytrzymamy ten czas do wyborów samorządowych a wtedy ta SUKA odejdzie na stałe w niebyt obywatelski (politycznie jest już skończona) i prawdopodobnie będzie długo tłumaczyła się ze swoich, męża i rodzinki milionów. I to jest podstawą obecnej "wojny o sądy" oraz prostacka prowokacja do siłowego (krwawego) obalenia demokratycznie wybranej władzy. Co do urzędników - wykonują tylko rozkazy tej SUKI.....Jak to możliwe, że w (niby) demokratycznym kraju dochodzi to tak skandalicznych decyzji. Urzędnik warszawskiego ratusza bez żadnych podstaw prawnych rozwiązuje legalnie zarejestrowany wcześniej przemarsz. To wszystko wskazuje, że intencją HGW dającej pełnomocnictwa urzędnikowi było wywołanie niezadowolenia maszerujących i sprowokowanie ich do ewentualnych burd i zamieszek. Tym skrajnie nieodpowiedzialnym i celowo zamierzonym działaniem powinna zająć się prokuratura. Czas położyć tamę szczuciu jednych przeciwko drugim. Czas wyciągnąć surowe konsekwencje prawne i karne wobec ludzi czyniących ferment, chaos i zamieszanie tylko po to by było jak dawniej. Chyba powoli dochodzimy do stanu, że odpowiednim miejscem dla tego rodzaju zachowań jest wprowadzenie programu cela +. Cel ten powinniśmy jasno wyartykułować w z zbliżających się wyborach. Jeżeli tego nie uczynimy to będzie jak było. We własnym kraju staniemy się wyrobnikami na rzecz innych. Tym innym pomogą za przysłowiowe srebrniki ludzie ulicy i zagranicy.
 • to właśnie postuluję od lat, biorąc pod uwagę niedorzeczne wyroki,
  skoro nie jest polityczna wywózka na Sybir,

  skazać na banicję wszystkich prawników, tj. sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, wykładowców prawa,

  wszystkich

  i napisać prawo od nowa, posługując się logiką, rozsądkiem i sprwiedliwością.
 • WPS
  Pani Tereso, zawsze uważałem panią za osobę impulsywną, ale są granice politycznego fantazjowania.
  Jeśli pani uważa prezydenta Andrzeja Dudę za gwaranta i obrońcę suwrtennosci Polski, to tłumaczę to jedynie przegrzaniem pani mózgu przez panujące upały. Radzę okłady z lodu i życzę powrotu do rzeczywistości
 • @stanislav 18:17:49
  Zdarza się sytuaacja przegrzania mózgu
  Ale zdarzają się i też bezmózgowcy
 • Narodowy Trybunał powinien powstać już dawno.
  powinien zawierać kompetencje Trybunału Stanu oraz Trybunału rozliczającego sędziów z przestępstw przeciw państwu, Narodowi i sprawiedliwości.

  Politycy i sędziowie to przedstawiciele demokracji czyli Narodu i interesy Narodu muszą być dla nich najważniejszą wytyczną.
  Zdrajcy tych interesów powinni być sądzeni przez Trybunał Narodowy na wniosek pokrzywdzonych obywateli.

  Sędziowie sami nie mogą się osądzać. Podobnie Politycy.

  Sędziowie łamiący prawo , wydający niesprawiedliwe wyroki powinni wylatywać z zawodów prawniczych do końca życia (adwokatura, doradca prawny, prokuratur....) oraz zakaz piastowania jakichkolwiek stanowisk państwowych.
 • @Husky 18:23:33
  No tak kundlu alaskański, ty coś na ten temat wiesz przeglądając się codziennie w lustrze.
 • @Autorka
  Gdyby Duda nie zawetował ustaw sędziowskich to ta żydobolszewicka kasta sędziowska już od paru miesięcy była by na zielonej trawce.To co teraz się dzieje to są żałosne skutki tego veta.
 • @matterhorn 11:07:35
  Wszystkie koncepcje i hasła w celu obalenia rządu rodzą się głównie w Berlinie i z zewnątrz płyną środki na sianie anarchii. Wypalić rozżarzonym żelazem. Sądy w Polsce to gniazda podłości. Ci z SN co podpisali ten nonsens kompromitują siebie i państwo Polskie. To próba zanarchizowania nie tylko Polski ale całego sądownictwa w EU. TSUE zaczęłaby wchodzić w kompetencje wyłączne państw. Skoro nie można zawieszać ustawy, to chyba SN nie mógł tego zrobić, a zatem jego działanie było bez znaczenia i bez skutków prawnych, czyli sprawy nie ma. Działanie 7 sędziów SN było bezprawne (nie ma podstaw prawnych), a więc nie wywiera żadnych skutków prawnych. Ma takie samo znaczenie, jak uchwała moja i 6 kolegów o zawieszeniu kodeksu drogowego. Państwo nie może tolerować anarchii, sędziwe są funkcjonariuszami państwowymi - jak działają przeciwko państwu, państwo nie powinno płacić na ich utrzymanie. Miliardy wyjaśnień i poglądów nie przykryje faktu, że SN popełnił jawnie przestępstwo karne z KK. Pójdą siedzieć ponieważ politycznie tego nie można ułożyć. Dura lex sed lex. Albo PAŃSTWO albo SN. Kasta sądownicza zapomina o tym, że źródłem prawa nie jest władza sądownicza, ani wykonawcza, tylko ustawodawcza - Sejm i Senat. ANTYDEMOKRATYCZNA CHAZAROLEWACKA MAFIA polska i unijna próbuje siłą bezprawia anulować demokratyczny werdykt Polaków. Nie chce czekać do wyborów, bo w głębokiej dziurze ma decyzję Suwerena i mandat demokratyczny do rządzenia. Wycierają sobie parszywy chazarski ryj hasłami, które nic dla nich nie znaczą. Oni nie szanują siły prawa, a jedynie prawo siły. Żeby nie wiem co wymyślili razem z TSUE, ani Prezydent, ani Rząd RP nie powinien ulegać szantażowi terrorystów i anarchistów. Oni powinni gnić w więzieniu do końca swoich dni, albo banicja! No to teraz przedstawiciele kasty w osobach chazarów: Safjan, Kaufman vel Rzepliński, Gersdorf, Stępień, Bodnar, Zoll oraz Strzembosz mają poważny problem. Ja mam prawo nie znać Protokołu brytyjskiego, ale nadzwyczajna kasta powinna znać! Zasada pierwszeństwa sformułowana przez TSUE gwarantująca nadrzędność prawa wspólnotowego nad krajowym nie jest zapisana w traktacie Lizbońskim podpisanym przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nie jest więc przyjęta przez nasze państwo. Prawo wspólnotowe jest nadrzędne w stosunku do prawa krajowego w ten sposób, jeśli norma krajowa jest sprzeczna z przepisem wspólnotowym, a takiego jednolitego przepisu o funkcjonowaniu sędziów w państwach UE nie ma. Krótko mówiąc, Protokół brytyjski uzupełniający Traktat Lizboński uniemożliwia wnoszenie do TSUE przez KE lub państwo członkowskie skarg przeciwko Polsce o naruszenie KPP, podważa kompetencje sądów krajowych do wnoszenia pytań prejudycjalnych w zakresie, w jakim mogłyby doprowadzić do niezgodności prawa krajowego z KPP i zakazuje TSUE stwierdzenia istnienia sprzeczności między systemem polskiego prawa krajowego i unijnego. Protokół brytyjski pokazuje bezsens działań SN. Wywalczyła go Wielka Brytania, dołączyła Polska pod silnym naciskiem PiS i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Protokół brytyjski stanowi integralną część Traktatu Lizbońskiego, a to rodzi określone skutki prawne. Oto jego treść:

  Artykuł 1. 1. Karta Praw Podstawowych (KPP)nie rozszerza możliwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani żadnego sądu lub trybunału Polski lub Zjednoczonego Królestwa do uznania, że przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, praktyki lub działania administracyjne Polski lub Zjednoczonego Królestwa są niezgodne z podstawowymi prawami, wolnościami i zasadami, które są w niej potwierdzone Artykuł 2 Jeśli dane postanowienie Karty odnosi się do krajowych praktyk i praw krajowych, ma ono zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa wyłącznie w zakresie, w jakim prawa i zasady zawarte w tym postanowieniu są uznawane przez prawo lub praktyki Polski lub Zjednoczonego Królestwa. Uniemożliwia to wnoszenie do TSUE przez Komisję Europejską lub inne państwo członkowskie skarg przeciwko Polsce o naruszenie KPP. Zakazuje TSUE stwierdzenia istnienia sprzeczności między systemem polskiego prawa krajowego i KPP. TSUE nie zajmuje się wykładnią prawa krajowego. Artykuł 267 TFUE stanowi, że: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym: a) o wykładni Traktatów; b) o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii.
 • @matterhorn 11:07:35
  Kto w końcu zrobi z tym wszystkim porządek? Oj, bo będzie za późno !! Znalezione w necie, m.in.: Ten ostatni bastion zgniłej III RP musi zostać zmieniony! http://naszeblogi.pl/47395-ten-ostatni-bastion-zgnilej-iii-rp-musi-zostac-zmieniony Udostępniajcie to, niech ludzie wiedzą jak skorumpowane sądy niszczą Polaków. https://www.youtube.com/watch?v=vb4oJ_ZRy-c Szokująca prawda o nieuczciwych bezczelnych i niesprawiedliwych SĘDZIACH w Polsce https://www.youtube.com/watch?v=ST6JAk7m6_A SŁUŻYŁEŚ KOMUNISTYCZNEMU SYSTEMOWI WON z POLSKI! https://www.youtube.com/watch?v=kW-hfHX63bg Sędziowie bez kręgosłupa http://naszdziennik.pl/polska-kraj/186255,sedziowie-bez-kregoslupa.html Sądowe piętno http://naszdziennik.pl/polska-kraj/190295,sadowe-pietno.html Resortowe togi http://niezalezna.pl/204990-dyskusja-wokol-ksiazki-quotresortowe-togiquot-transmisja ORĘDOWNICY BAGNA http://naszeblogi.pl/47409-oredownicy-bagna Jak skorumpowane sądy niszczą Polaków. https://www.youtube.com/watch?v=vb4oJ_ZRy-c O ujawnieniu aneksu dot WSI i reformie sądów http://vod.gazetapolska.pl/16815-wolne-glosy-k-gojska-i-p-mucha-o-ujawnieniu-aneksu-dot-wsi-i-reformie-sadow Mix Kolonko Wyszła prawda o PAZERNYCH sędziach dbających tylko o swój majątek https://www.youtube.com/watch?v=T2R2MWRPMKw Kumoterstwo, czarne owce, politycy w togach. Premier Olszewski mówi dlaczego reforma sądów była konieczna http://niezalezna.pl/216565-kumoterstwo-czarne-owce-politycy-w-togach-premier-olszewski-mowi-dlaczego-reforma-sadow-byla-konieczna Kto finansuje zagraniczną AGENTURĘ w Polsce Skąd lewactwo ma pieniądze https://www.youtube.com/watch?v=2lMcg1zs-io Istota bolszewickiego sądownictwa http://niezalezna.pl/209131-istota-bolszewickiego-sadownictwa Histeria totalnej opozycji i establishmentu prawniczego http://naszeblogi.pl/47394-histeria-totalnej-opozycji-i-establishmentu-prawniczego ChDiKK 2018
 • Suwerenność polska tylko prawniczo chajdamacka sądową mocą gebelsowskich kręgów podejrzeń i gruntowych ziobrohaków
  Prezessimus powinien zastąpić wymiar sprawiedliwości nie Dudą lecz Beatą Szydło i Kępą na czele słupów sejmowych, senackich, rządowych, medialnie dialektycznych i judeokatolicko naukowych taqkże policyjnych Jak Piłsudski Rydzem tak nasz Purec Rydzykiem zrechrystianizuje Europę w kulcie smoleńskim a przynajmniej zaszczepi ją przeciwko zastąpieniu prawa i sprawiedliwości marksistowsko leninowsą polityką kadr systemowo materialistycznych z judedochrześcijąńską nadbudową
 • @matterhorn 11:07:35
  Zadymiarze sprzed Sejmu uniewinnieni! Sąd zdecydował, że uczestników "puczu" z grudnia 2016 nie spotka żadna kara! Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uniewinnił 13 osób obwinionych o popełnienie wykroczeń podczas protestów przed Sejmem w grudniu 2016 roku. Chodziło o uczestniczenie w zgromadzeniu mimo jego rozwiązania oraz tamowanie i blokowanie ruchu na drodze publicznej. O ukaranie obwinionych wnioskowała policja. Sędzia Łukasz Biliński z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia uniewinnił wszystkie 13 osób, tłumacząc, że nie znalazł w ich zachowaniu znamion czynów wskazanych przez policję ani innych czynów zabronionych. Całość pod linkiem.


  https://wpolityce.pl/polityka/408754-zadymiarze-sprzed-sejmu-uniewinnieni


  Ps..."Na zbity pysk" z tym warcholstwem w togach, wyciąć tę chazarokomuszą gangrenę do imentu. To nie są sądy, to parodia wymiaru sprawiedliwości. Oni sami pokazują, jak konieczna jest gruntowna reforma.(czyli jak napluję na sędziego i go zwyzywam to będzie w majestacie mojej wolności, no to trza spróbować). Sądy łaskawe dla UB-ecji i jej potomków...Postchazarokomuna sędziowskiej sprzedajnej mafii w akcji. ...Ale numer!!! Ładnie to jął sędzia. Koło jest kwadratowe, bo kwadrat mieście siew kole. Na studiach prawa jest dość trudna logika. Na niektórych wydziałach to jedno z głównych sit wywalających studentów. Gdzie ten gostek skończył prawo, że nie przyswoił logiki. A jeśli jednak przyswoił to jak może nie wstydzić się za tą manipulację zwaną wyrokiem. Sędzia Łukasz Biliński przeoczył informację, że Anna Kołakowska, radna PiS, została przez sąd skazana za "blokowanie legalnej parady równości w 205 r. w Gdańsku".. folwark..Łukasz Biliński wypowiedział wojnę Państwu Polskiemu. To nie jest żaden niezawisły wyrok to jest naplucie Polsce w twarz. Sędzia Łukasz Biliński wydaje wyroki prywatne, a nie publiczne. KODziarze i tfu..obywatele RP to dla niego poprawni obywatele. Swój swojego wspiera na tyle ile może. Po to właśnie Platforma, PSL, SLD i nowoczesna walczą o ich sądy. "Zostawcie nasze sądy". Bo te ich sądy uniewinnią najgorszych bandziorów chcących robić majdan. Mafia sędziowska zachęca do kolejnego puczu! To jest akceptowanie chuligaństwa....kolejny skandal kasty nadzwyczajnych głupców...! Niestety. Polskich sędziów już nie mamy. Więcej takich wyroków a sędziowie będą się bać wyjść na ulicę bo ludzie będą za nimi krzyczeć co o nich myślą. Oby tylko to. Przy podejmowaniu decyzji sędzia musi umieć odróżnić dobro od zła. Aby móc stosować oceny moralne, sędzia sam musi być moralny, ale z tym właśnie mamy problem w sądownictwie. Wynarodowiony, pozbawiony moralności chrześcijańskiej człowiek - sędzia, często komunista, wulgarny, cwany złodziej z łatwością usprawiedliwi każdą podłość podsądnego mówiąc, że nie jest ona taką w jego ocenie. Dziadu w todze! pominąłeś wiele faktów w swoim uzasadnieniu, w tym jeden tak oczywisty jak "oczywista oczywistość". Wyłączenie ulicy z ruchu nigdy nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych (no chyba, że jest rozkopana), a tym bardziej samochodów poselskich znajdujących się na terenie sejmu, bo to oznaczałoby ich bezprawną blokadę i naruszało prawo do swobodnego poruszania się posłów, których chroni immunitet. Twoja intencja jest rozumiała dla każdego średnio rozgarniętego człowieka, że zamiarem twojego wyroku jest nieodparta chęć anarchizacji kraju, która zapewnił ci sowitą pensję aż do śmierci. To jest bezczelna zachęta KODerastów i UBywateliRP i innego totalnego badziewia, do łamania obowiązującego w Polsce prawa. Z mleczem ojca wyssane...dzienniki Dąbrowskiej przeczytajcie, kto kogo sądził za Bieruta, to żydowscy sędziowie osądzali polskich patriotów, łobuzeria żydowska z UB i NKWD była bezkarna, a zawody sędziowskie są dziedziczone. To kolejny przykład i dowód na to, że w Polsce trwa wojna 3 pokolenia UB z 3 pokoleniem Żołnierzy Niezłomnych i AK. Nadzwyczajna chazarokomusza kasta zrodzona z nasienia czerwonoarmistów robi, co chce i prawo ma w doopie. Cielebąk-Sawicka niewinna, Palikot niewinny, złodziej w todze niewinny, śmierdzący bo niemyty chazar Najsztub niewinny, bydło zKOD niewinne. A kto winny ? Minister Kamiński -3 lata więzienia za ściganie złodziei z PO SLD ZSL. A gdy chodzi o wymierzenie sprawiedliwości swoim, stosują ideologię Marksa i Lenina. Jeden taki sędzia 50 zł ukradł ale drugi taki sędzia go uniewinnił bo zauważył u niego przepracowanie w permanentnym stresie...A jak działały dotąd te "bezstronne, niezawisłe sądy", świadczy o tym wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w jesieni 2015. Skazał on na karę dwóch miesięcy więzienia Zygmunta Miernikowi, który w czerwcu 2013 r. rzucił tortem w kierunku warszawskiej "niezawisłej" pani sędzi. (Sprawa zawieszenia procesu Czesława Kiszczaka). O ile dobrze pamiętamy, wyrok ten - na wniosek "niezależnej prokuratury" - "niezawisły sąd" podwyższył do 10 miesięcy. Jeszcze jeden argument za totalnym zaoraniem sądów. Bandziory w togach i hołota na ulicach. Co tu się dziwić. Ale to już koniec. Takimi politykami buraczanymi w togach zajmie się izba dyscyplinarna. Ten obłąkany chazarski lewak Biliński kariery już w polskim sądownictwie nie zrobi raczej. Będzie szkodził ile się da, aż w końcu ucieknie do Izraela razem z Tuleyą i innymi koleżkami. Cóż jak widać, "dobra zmiana" toleruje tą chazarokomuszą mafię w togach, więc niech się męczy. Jak długo PiS będzie tolerował szkalowanie Polski i Polaków przez sądy PO-ubeckie. Nie wyobrażam sobie, aby jakikolwiek inny kraj na świecie na to pozwolił. PiS kiedy lustracja SN?! Jak długo Prawo i Sprawiedliwość będzie tolerowało anarchię i bezprawne działania przestępców? Taki wyrok jest zachętą do siłowego obalenia legalnie wybranej władzy. Ja już w latach 90tych powiedziałem, że bez rozlewu krwi chazarokomunistycznych, zdradzieckich mord nie oderwie się od koryta.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031